शनिवार, ३१ डिसेंबर, २०१६

जगण्यावर जीव जडावा

जगण्यावर जीव जडावा
==============


कातरवेळी तूझ्या समीप
शब्द मनातून अलगद उतरावा
रात्र कविता होऊन जावी
अन जगण्यावर जीव जडावा

खिडकीबाहेर सागर गहिरा
तुझ्या पाऊली स्पर्शून जावा
वाळूबरोबर मनही रुपेरी
अन जगण्यावर जीव जडावा

माळून घेता ओलेत्याने
पाचू मरवा बहरून यावा,
गंध पसरावा रंध्रातूनी
अन जगण्यावर जीव जडावा

लिहिले  मी कालही,
आजही लिहितोच आहे,
त्या लिहिण्याला अर्थ मिळावा,
अन जगण्यावर जीव जडावा ...

- विश्वेष